ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดสินค้าและบริการ

ติดต่อ :
คุณวรรณนิศา (บ๊ะห์)
โทร : (02) 917-4611 ต่อ 122
มือถือ (088) 003-0733
อีเมล์ : telesales@capric.co.th

คุณทัศนียา (กาว)
โทร : (02) 917-4611 ต่อ 134
มือถือ (097) 228-0268
อีเมล์ : telesales3@capric.co.th

คุณอริษา (โบว์)
โทร : (02) 917-4611 ต่อ 135
มือถือ (097) 227-0572
อีเมล์ : telesales2@capric.co.th

ID Line:
0972280268
NuvoTape1
0880030733

เฟสบุ๊ค : capricthai ,
nuvotape

จัดส่งฟรีในกทมและปริมณฑล
   


 
Double Side Tissue Nuvo (Best Sellers)    
Made of special acrylic solvent adhesive, excellent adhesion, Not change the surface material color after a long adhesion.
Good for sticking materials on both sides such as paper, plastic and leather sheets.
Perfect for gift wrapping, technical, office, printing and industrial works.
All sizes have 20 yards per roll.
  Product ID
FDPA7080
 
Double Side Tissue Tape Nuvo (Economy)    
Made of special acrylic solvent adhesive, excellent adhesion, Not change the surface material color after a long adhesion.
Good for sticking materials on both sides such as paper, plastic and leather sheets.
Perfect for gift wrapping, technical, office, printing and industrial works.
All sizes have 10 yards per roll.
  Product ID
FDPA7080
 
Double Side Tissue Tape Nuvo Enjoy    
Made of special acrylic solvent adhesive, excellent adhesion, Not change the surface material color after a long adhesion.
Good for sticking materials on both sides such as paper, plastic and leather sheets.
Perfect for gift wrapping, technical, office, printing and industrial works.
All sizes have 5 yards per roll.
  Product ID
FDPA7080
 
Double Side Tissue Tape Matrix (Best Sellers)    
Made of special synthetic rubber adhesive, excellent adhesion, Not change the surface material color after a long adhesion.
Good for sticking materials on both sides such as paper, plastic and leather sheets.
Perfect for gift wrapping, technical, office, printing and industrial works.
All sizes have 20 yards per roll.
  Product ID
FDPA4100
 
Double Side Tissue Tape Matrix (Economy)    
Made of special synthetic rubber adhesive, excellent adhesion, Not change the surface material color after a long adhesion.
Good for sticking materials on both sides such as paper, plastic and leather sheets.
Perfect for gift wrapping, technical, office, printing and industrial works.
All sizes have 10 yards per roll.
  Product ID
FDPA4100
 
Double Side Tissue Tape Max  (New)    
Made of special synthetic rubber adhesive, excellent adhesion, Not change the surface material color after a long adhesion.
Good for sticking materials on both sides such as paper, plastic and leather sheets.
Perfect for gift wrapping, technical, office, printing and industrial works.
All sizes have 20 yards per roll.
  Product ID
FDPA4080
 
Double Side Foam Tape Stick    
Foam is type of white EVA foam (White Ethylene Vinyl Acetate Foam)
Foam Thickness 1.5 ml.
Foam is thick  character with special adhesive. High tack and strong, high holding power.
Qualified for binding things, hooks, direction signs, posters and boards.
Available in length from 0.4 meters - 10 meters per roll.
  Product ID
FDFO7038
 
Double Side Foam Tape Blister Pack  Nuvo    
Foam is type of white PE foam (White Polyethylene Foam)
Foam Thickness 1.5 ml.
Foam is thick character with special adhesive. High tack and strong, high holding power.
Imported from England
Qualified for binding things, hooks, direction signs, posters and boards
Available in length from 0.4 meters - 10 meters per roll.
  Product ID
FDFO3038
 
Double Side Cloth Tape Nuvo (Thickness)    
Particularly thick tape with white adhesive and white liners.
Made of high quality fabric, sticky, durable. Not easy to tear-off when removed.
Coated with particularly sticky natural rubber adhesive to hold heavy weight. Leave no glue residue.
Able to be used in horizontal range such as all types of carpets, wire or phone cable rail/rack or materials on car panel.
Able to be used in vertical range such as future board or Advertising.
All size standard length 15 meters.
  Product ID
FDPO3300
 
Double Side Cloth Tape Nuvo (Standard)    
Particularly thick tape with clear adhesive and yellow liners.
Made of high quality fabric, sticky, durable. Not easy to tear-off when removed.
Coated with particularly sticky natural rubber adhesive  to hold  heavy  weight. Leave no glue residue.
Able to be used in horizontal range such as all types of carpets, wire or phone cable rail/rack or materials on car panel.
Able to be used in vertical range such as future board or Advertising.
All size standard length 15 meters. 
  Product ID
FDPO3270
 
Double Side Cloth Tape Nuvo (Thin)    
Particularly thin tape with white adhesive and yellow liners.
Made of high quality fabric, sticky, durable. Not easy to tear-off when removed.
Coated with particularly sticky natural rubber adhesive  to hold heavy  weight. Leave no glue residue.
Able to be used in horizontal range such as all types of carpets, wire or phone cable rail/rack or materials on car panel. Able to be used in vertical range such as future board or Advertising.
All size standard length 15 meters.
  Product ID
FDPO3250

 

 
  © CAPRIC 2010. All Rights Reserved. 1 / 817 Moo 17, Tambon Khu Khot, Amphur Lam Luk Ka, Pathumthani 12130 Tel. 0-2993-8848 Fax. 0-2993-8831